Så himla gulligt...

Hi hi hi....

Hitta en barndomsbild till,
här var man inte så gammal...
Det är bättre att springa i fel fil än att fila i fel springa
Bättre med en kråka i näsan än en skata i sängen
Det är bättre med råg i ryggen än säd i byxorna